Logo nieuwsbode-zeist.nl


Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Foto: Mart Stevens Project Fotografie
Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Foto: Mart Stevens Project Fotografie (Foto: Mart Stevens Project Fotografie)

Prinses Máxima Centrum opent internationale studie ALLTogether1

  Nieuwsflits

Utrecht - De overlevingskans van kinderen met Acute Lymfatische Leukemie (ALL) is de laatste jaren gestegen tot 90 procent. Volgens dr. Inge van der Sluis, kinderoncoloog van het Prinses Máxima Centrum, kan dat alleen beter worden door internationale samenwerking: "Omdat we streven naar 100 procent overleving maken we deel uit van een belangrijke internationale studie naar ALL bij kinderen, genaamd ALLTogether1. Afgelopen week zijn wij als tweede centrum in Europa gestart."

Het doel: de behandeling en overlevingskansen van kinderen met ALL verbeteren en de bijwerkingen verminderen. Het ALLTogether1 protocol betreft de behandeling van kinderen met Acute Lymfatische Leukemie. De studie zal naar verwachting vijf jaar duren en wordt uitgevoerd in (kinder)oncologische centra van 14 Europese landen. Er zullen ongeveer 1.400 kinderen per jaar deelnemen aan de studie, waarvan ruim 110 Nederlandse kinderen. Kinderoncologen/-onderzoekers in een groot deel van Europa volgen nu hetzelfde behandelprotocol. In dit protocol worden studies gedaan om verschillende behandelingen te vergelijken.

Sinds 2014 wordt op het gebied van ALL samengewerkt in een nieuw internationaal consortium, en om die reden bedacht Rob Pieters, kinderoncoloog en lid raad van bestuur Prinses Máxima Centrum, een afwijkende naam All Together. "Nederland heeft een belangrijke bijdrage geleverd en coördineert verschillende deelonderzoeken vanuit het Prinses Máxima Centrum."

Van der Sluis: "Wat kinderen merken van deze studie? Zij krijgen de beste behandeling die er op dit moment is, gebaseerd op kennis en ervaring van vele landen. Kinderen worden ingedeeld in verschillende risicogroepen gebaseerd op genetische afwijkingen in de leukemiecellen en hoe goed ze op het begin van de therapie reageren. Vervolgens onderzoeken we bij kinderen die een heel hoge genezingskans hebben of we de therapie minder intensief kunnen maken en zo de bijwerkingen kunnen verminderen. Bij andere kinderen onderzoeken we of de genezingskans omhoog gaat door nieuwe vormen van immunotherapie en nieuwe chemotherapiemiddelen toe te voegen aan de twee jaar lange behandeling. De ene patiënt zal meer therapie nodig hebben, terwijl de andere met minder therapie ook kan genezen." Op de achtergrond vinden vele andere onderzoeken plaats, bijvoorbeeld om de diagnostiek te verbeteren. "Door het bundelen van krachten komt er sneller antwoord op belangrijke onderzoeksvragen."

Meer berichten