Logo nieuwsbode-zeist.nl


Pottenkijken

Pottenkijken bij... raadslid Carlo Fiscalini van NieuwDemocratischZeist

  Politiek

Zeist - ''Geen achterkamertjesgedoe, maar open en eerlijk besturen. Burgers moeten weten wat er wordt beslist in de gemeenteraad, en hoe er beslist wordt. Je bent er niet als je een keer in de vier jaar een hokje rood kleurt. Je mag meepraten.'' Carlo Fiscalini wil de democratie vernieuwen. En dat is de reden dat hij zich thuis voelt, bij NieuwDemocratischZeist.

 ''In 2012 raakte ik in gesprek met raadslid Koos van Gemeren, over nieuwe politiek. Ik kan me vinden in zijn visie op de noodzaak om de democratie te vernieuwen.'' Fiscalini heeft zich in 2012 laten uitschrijven als advocaat en is sindsdien werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur, met tijd voor andere dingen. " Na mijn ontmoeting met Koos van Gemeren en anderen, die nieuwe politiek wilden, wist ik: dit is goed, hier doe ik aan mee.

Als je je begeeft in de plaatselijke politiek is het volgens Fiscalini ook voor de hand liggend om je bij een lokale partij aan te sluiten. ''Het rijk, de provincie -die er van mij trouwens wel tussenuit mag- en de gemeente hebben alle drie strikt gescheiden verantwoordelijkheden.Als gemeente moet je je beperken tot gemeentelijke zaken en als lokale partij tot lokale zaken. Ik ben daar heel strikt in. Daarom hebben we de motie voor het nationale Holocaust-monument niet gesteund.

Zou er een collecte voor gehouden zijn, zou ik zeker gegeven hebben. Maar dit was een nationale kwestie, geen zaak voor de plaatselijke overheid.''

Hij benadrukt dat hij de samenwerking van gemeentes, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg (GGD-RU) en veiligheid (VRU) wel nuttig vindt. ''Daar heb je dus geen provinciale overheid voor nodig.''

Omgevingswet

Komt zijn vraag om meer openheid in het plaatselijk bestuur voort uit de gedachte dat die openheid er nu niet is? ''Daar ben ik nog niet achter. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in een gemeente; het college en de ambtenarij moeten doen wat de raad besluit.'' Als (buitengewoon) raadslid heeft hij de indruk dat het college en de ambtenaren soms zaken oppakken zonder de raad erbij te betrekken, terwijl er wel een rol ligt voor die raad. Als voorbeeld noemt hij de komende omgevingswet, waarin 26 nu apart bestaande wetten samengevoegd worden. ''Ik heb het college gevraagd hoe we implementatie van die wet gaan voorbereiden, en hoe we de burgers hiermee bekend maken.Daar komt een werkgroep voor waar raadsleden bij betrokken worden, kreeg ik te horen. Maar wanneer, bleef onduidelijk. De raad gaat nu eindelijk nader geïnformeerd worden, maar door de ODRU. En in de stukken van de GGDrU las ik, dat daar samengewerkt wordt met een platform in Zeist, waar we als raad nog niet van weten. Dat zou dan het O(mgevings)lab zijn. Daar zit geen raadslid bij."

Informatiesessies

Ook betreurt hij het dat burgers niet welkom zijn bij informatiesessies waar wethouder en ambtenaren de raad bijpraten over de stand van zaken van bepaalde onderwerpen. Deze moeten dan besloten zijn. Zoals laatst over het centrumplan. Dan krijg je als burger het idee, dat er iets geheim moet blijven. Terwijl dat niet hoeft, en niet zo is.''

Heerlijk werk

Het raadswerk kost Fiscalini 16 uur per week; uren die hij er graag insteekt, want het is ''heerlijk werk. En als het meer wordt, kan dat, naast het juridisch advies-werk.'' Fiscalini en zijn vrouw hebben 4 kinderen, een woont nog thuis. "En we hebben 4 kleinkinderen, ook 2 jongens en 2 meisjes. Elke woensdag is oma- en opadag. Soms passen we op alle vier."

Nummer 3 op de lijst

Carlo Fiscalini stond in 2014 op de 3e plek op de lijst van NieuwDemocratischZeist; een partij die voortkomt uit de Groene Democraten en Pro Zeist. De fusiepartij heeft 2 zetels. In juli 2016 ruilden toen raadslid Renée Tessels en buitengewoon raadslid Fiscalini van functie. ''Ik wil wel door, in de raad en hoop dat het gaat lukken.''

Reageer als eerste
Meer berichten