Logo nieuwsbode-zeist.nl


Pottenkijken

Pottenkijken bij... raadslid Pieter Verolme van de ChristenUnie/SGP

  Politiek

Een gezellige jaren '30-woning in de Dichtersbuurt met aangeharkte tuin. Pieter Verolme doet de deur open. Zijn echtgenote kookt.

Zeist - Het gezin Verolme kwam naar Zeist omdat er een reformatorische basisschool is. ''De Verolmes komen van de Zuid-Hollandse eilanden,'' vertelt het raadslid dat Goeree-Overflakkee verliet vanwege zijn werk, toen EuroCard en daarna Equens. Nu heeft hij een eigen managementadviesbureau.

Maatschappelijk betrokken

Hij zat in het schoolbestuur en was ambtsdrager binnen de kerk, de Gereformeerde Gemeente en samen met het huidige buitengewoon raadslid Machiel Blok actief als fractiemedewerker.

Humor

Toen het vorige SGP-raadslid Pieter van Ojen zich terugtrok als kandidaat-raadslid, deed de partij een beroep op Verolme. Hij lacht: ''Je bent al gauw de klos, bij de SGP. Ik zou het zelf niet hebben gezocht, maar het is een mooie taak. Het doet er echt toe.'' Hij benadrukt het belang van de samenwerking met Machiel Blok. ''Als raadslid is het moeilijk om het hele veld te overzien. In een kleine fractie moet je op veel borden tegelijk schaken.''

Respectvol

Bea zet het eten op tafel, Pieter bidt het 'Onze Vader' en wenst zijn tafelgenoten smakelijk eten. De volwassen kinderen spreken hun ouders aan met 'U', de sfeer is respectvol. Wat is de meerwaarde van christelijke politiek, in deze tijd? ''We zouden het goed vinden als we doen wat de Bijbel aangeeft, als samenleving. Als je dat doet, zal het je wel gaan.''

Andere context

''Je bedrijft lokaal politiek in een andere context dan landelijk, maar naastenliefde is het grote gebod. In Zeist kan onze fractie zich op het gebied van sociale rechtvaardigheid goed vinden in de standpunten van PvdA, SP en GroenLinks. Op het gebied van ruimte zitten we dichter bij de VVD.'' Hoewel hij ervaart dat de raadsleden in goede harmonie met elkaar omgaan, betreurt hij het dat er bij het raadsbesluit over de zondagsopenstelling geen rekening is gehouden met het minderheidsstandpunt. Toch ziet Verolme dat zijn fractie invloed heeft. ''Misschien niet altijd direct, maar vanuit de tweede linie. Als je een kwalitatief goede inbreng hebt, kun je veel beïnvloeden.''

Nieuwe Testament

Na de maaltijd leest Verolme voor uit het Nieuwe Testament, en hij gaat voor in het dankgebed. De lezing gaat over Pontius Pilatus, een verhaal dat past in deze lijdenstijd. Maar ook een verhaal met een lading, dat aansluit bij de actualiteit na de Kamerverkiezingen en het huidige politieke klimaat, valt op bij het natafelen.

Niet kruidenieren

Op zijn politieke agenda heeft Verolme vooral staan: aandacht voor het gezin en kinderen die buiten de boot vallen. ''Als je niet kunt meedoen buiten je eigen schuld -dat is bij kinderen altijd het geval- moeten we als politiek niet gaan kruidenieren. Regel het gewoon.'' De huidige manier van democratische participatie omschrijft hij als een zoekproces. ''Er zit een spanning tussen de invulling van de representatieve en participatieve democratie. Dat vereist zorgvuldig en voorzichtig handelen. Laten we vooral zuinig zijn op ons democatische bestel. De raad moet kunnen controleren; dat is haar taak. Dat moet wel gewaarborgd blijven.''

Nummer 2 van de ChristenUnie/SGP

Bij de verkiezingen van 2014 stond Pieter Verolme op de 2e plek van de ChristenUnie/SGP. Wouter Catsburg van de ChristenUnie stond op 1, Verolme was de 1e SGP-er op de lijst. De 2 thuiswonende kinderen waren actief in de politiek. Joëlle heeft als bijbaantje genotuleerd, Jan-Pieter zat in de schaduwfractie.

Op het menu

De Indiase zalmcurry met kikkererwten met indrukwekkend opgemaakte salade komt gewoon uit de Allerhande, relativeert Bea Verolme haar kookkunst. Ze krijgt complimenten, ook van haar kinderen. We drinken water met limoen. Aan tafel: Bea en Pieter Verolme, twee van hun vijf kinderen Jan-Pieter en Joëlle en namens De Nieuwsbode Carolien Paasman.

Reageer als eerste
Meer berichten