Groeiend protest tegen biomassacentrale in Zeist


Groeiend protest tegen biomassacentrale in Zeist

  Politiek

Zeist - Ook bewoners van Huis ter Heide zijn tegen de bouw van de centrale en zijn een handtekeningenactie begonnen. Bezwaren zijn er ook bij milieu- en burgerorganisaties en bij politieke partijen. Hieronder vindt u een artikel dat is geschreven door Bewonersinitiatieven Zeist (BiZ).

De gemeenteraad heeft zich laten voorlichten door twee experts, beide voorstander, en wil op 6 december een besluit nemen. Hopelijk kunnen de tegenstanders de raad behoeden voor overhaaste besluitvorming. Een biomassacentrale is volgens hen namelijk helemaal niet zo groen en duurzaam. Vooral vanwege de uitstoot van fijnstof en stankoverlast. En dat in een wijk waar de luchtkwaliteit toch al bedroevend is. Zou het dan niet verstandiger zijn om de L-flat vol te leggen met zonnepanelen in plaats van snoeihout aan de natuurlijke kringloop te onttrekken.

Martine Speekenbrink, Huis ter Heide: ,Het is geldverspilling en slecht voor onze gezondheid'. Met zuidwestenwind waait de rook, met fijnstof en andere uitstoot, precies naar Huis ter Heide en Bosch en Duin. We hebben al teveel fijnstof van de A28. In Zwolle is een biomassacentrale. Daar klagen mensen over benauwdheid en geïrriteerde luchtwegen. Bij metingen bleek dat de lucht vergelijkbaar is met een ruimte vol rokers.'' (http://www.destentor.nl/regio/zwolle/klachten-over-biomassacentrale-stadshagen-1.5899751) Stefan van Aalst voegt daar aan toe:,Twee 'onafhankelijke' deskundigen zeiden dat er geen gezondheidsrisico's zijn. Maar waar is de impactstudie op de gezondheid van Zeist Noord, Huis ter Heide en Bosch en Duin? En het advies van de GGD? Iemand van TNO stelt dat zelfs met de beste filters maximaal 45 procent van fijnstof weggefilterd kan worden. Fijnstof tast de gezondheid aan. Voor ouderen en zwakkeren kan dit erin resulteren dat ze sneller dood gaan.''

Bewonerscommissie van de L-flat: Als bewoners zijn we tot op heden marginaal meegenomen in de communicatie, dat vinden we jammer (we hebben een brief gehad waarin er is aangekondigd dat er een intentieverklaring wordt getekend en dat de prijs voor de verwarming in de L-flat zal dalen). Deels zijn we op zoek naar garanties qua prijs. Anderzijds is de luchtkwaliteit een belangrijk punt. We maken ons over beiden zorgen.

Stichting Milieuzorg: Alhoewel het natuurlijk geweldig is dat de gemeente Zeist het thema energie om klimaatneutraal te worden ook echt hoog op de (politieke) agenda zet, blijft de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. het betreuren dat er met name voor de thans ter besluitvorming voorliggende 'Bestemmingsplan Houtenergiecentrale' er geen breed interactief planproces is gevolgd. In inhoudelijke zin ware het o.i. dus beter geweest als het voorliggende initiatief zorgvuldig was afgewogen in het brede kader van een Energievisie/-plan. Voor zover men toch als gemeente na een zorgvuldige afweging aan de houtenenergiecentrale wil blijven meewerken, zouden er o.i. dus in ieder geval in een privaat-publiekrechtelijke overeenkomst met de initiatiefnemer er duidelijke eisen moeten worden gesteld aan zowel de soorten hout die daarbij worden aangewend, als ook de herkomst. Dat zou ook moeten gelden voor de metingen/monitoring van de uitstoot. Tenslotte houdt de SMZ zo haar bedenkingen bij de gekozen locatie, die toch ten koste zal gaan van aanwezige waarden van natuur en landschap.

Stichitng Beter Zeist; Gezien de tekortschietende onderbouwing van het plan vinden wij dat het niet bijdraagt aan een duurzame energievoorziening, het jaarlijks veel subsidie kost en dat alternatieven zoals compostering van houtresten en gebruik van zonnepanelen, betere alternatieven bieden. Verder zal alsnog moeten worden voorzien in betrokkenheid van de burger afnemers bij de beoordeling van deze of alternatieve planontwikkeling. Ook is in geval van het doorgaan van het plan een concrete toezegging over compensatie van de boskap van belang.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden