Tijdelijke stijging WW-uitkeringen in Utrechtse regio's

  Zakelijk

Zeist / Bunnik / regio - In januari 2017 was het aantal mensen met een WW-uitkering 252. In december vorig jaar was dat 258 en een jaar eerder, in januari 2016, stond de teller op 286. In Zeist hadden 1.361 mensen in januari een WW-uitkering tegen 1332 in de maand daarvoor. In januari 2016 liepen 1375 Zeistenaren in de WW. Dat blijkt uit de cijfers die het UWV op 16 februari bekend maakt.

Eind januari 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden-Utrecht uitgekomen op 25.326. Dat betekent een stijging van 0,6% ten opzichte van eind december 2016. De landelijke stijging komt met 1,6% hoger uit dan in de Utrechtse regio's. Deze stijgingen worden vooral veroorzaakt doordat er in deze periode van het jaar relatief veel tijdelijke arbeidscontracten aflopen. Daarnaast spelen ook seizoenseffecten in deze periode van het jaar een rol.

Tijdelijke stijging in landbouw en bij uitzendbedrijven
Het aantal lopende WW-uitkeringen bedraagt eind januari 2017 voor de regio Amersfoort 7.271 en voor de regio Midden-Utrecht 18.055 uitkeringen. Dit zijn respectievelijk 125 (+1,7%) en 21 (+0,1%) WW-uitkeringen meer dan een maand eerder. Het aantal lopende WW-uitkeringen volgt daarmee voor de regio Amersfoort de landelijke stijging van 1,6%. De stijging van het aantal WW-uitkeringen begin dit jaar kan worden verklaard doordat een deel van de tijdelijke arbeidscontracten, vanwege het verstrijken van de looptijd, beëindigd wordt. Daarnaast is de bedrijvigheid in sommige sectoren in de winterperiode minder.
De dalingen in januari 2017 ten opzichte van een jaar geleden zijn voor de regio Amersfoort en Midden-Utrecht respectievelijk 6,4% en 6,9%. In Nederland als geheel daalde het aantal lopende WW-uitkeringen met 10% ten opzichte van een jaar geleden. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, komt eind januari uit op 4,2% voor de regio Amersfoort en 3,9% voor de regio Midden-Utrecht. Voor geheel Nederland geldt een veel hoger WW-percentage van 4,7%. In januari 2017 namen in de Utrechtse regio's vooral het aantal lopende uitkeringen vanuit de sectoren landbouw en uitzendbedrijven het sterkst toe.


Minder mensen doen beroep op WW-uitkering
Net als het aantal werkzoekenden daalt ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen. UWV verstrekte het afgelopen jaar in de regio Amersfoort 7,711 nieuwe WW-uitkeringen en in Midden-Utrecht 20.684 nieuwe WW-uitkeringen. Dit waren respectievelijk 1.547 en 2.822 WW-uitkeringen minder dan in de twaalf maanden daarvoor. In de regio Amersfoort was dit een daling van 16,7% en in de regio Midden-Utrecht 12%. Landelijk was deze daling 15,1%. In januari 2017 zijn er 684 nieuwe WW-uitkeringen in de regio Amersfoort toegekend en in de regio Midden-Utrecht 1.728 nieuwe WW-uitkeringen.
 

In de commerciële en administratieve sector ontstaan de meeste vacatures
Door de economische groei herstelt de arbeidsmarkt zich verder. Dit komt onder meer tot uiting door de sterke groei van het aantal nieuwe vacatures in 2014, 2015 en 2016. In geheel 2016 zijn er in Midden-Utrecht volgens UWV ongeveer 65.700 nieuwe vacatures ontstaan en in de regio Amersfoort 19.200 nieuwe vacatures. Ten opzichte van 2013 is het aantal nieuwe vacatures respectievelijk met 55% en 64% zeer fors gegroeid. Deze vacaturegroei wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal baanwisselingen en door de werkgelegenheidsgroei. In absolute zin zochten werkgevers in de twee Utrechtse regio's in de eerste drie kwartalen van 2016 vooral verkopers, administratief personeel, horecapersoneel, software & applicatieontwikkelaars, databank & netwerkspecialisten en schoonmakers. Dit zijn dus positieve geluiden voor werkzoekenden.
De keerzijde van de medaille is echter dat werkgevers steeds vaker vacatures moeilijker kunnen invullen. Uit de deze week verschenen publicatie "Kansrijke beroepen: Waar is de arbeidsmarkt krap?' van UWV blijkt dat de meeste knelpunten op de arbeidsmarkt zich voor werkgevers voordoen in de techniek en ICT. Maar ook in de zorg, bouw, onderwijs en in specifieke niches op middelbaar, hoger en wetenschappelijk beroepsniveau zijn vacatures moeilijk vervulbaar. De komende jaren zal deze problematiek bij verdere economische groei waarschijnlijk groter worden.
 

Meer berichten