Laagopgeleiden en langdurig werklozen vinden nog moeilijk een baan

  Zakelijk

Zeist / Bunnik - Eind maart 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden-Utrecht uitgekomen op 25.398. Dat betekent een stijging van 0,8% ten opzichte van eind februari. In geheel Nederland is het aantal WW-uitkeringen met 0,3% licht gedaald. De stijging van het aantal WW-uitkeringen doet zich vooral voor in de sector openbaar bestuur. De sector bouwnijverheid laat een afname van het aantal uitkeringen zien. Dat blijkt uit de maandcijfers van het UWV.

In Bunnik hebben nu 218 mensen een WW-uitkering, dat waren er een jaar geleden nog 284, een daling van 12%. In Zeist is er amper een daling. Op dit moment hebben 1377 mensen een WW uitkering tegen 1387 in maart vorig jaar; een daling van 0,7%.


Sterkste stijging openbaar bestuur, sterkste daling bouwnijverheid
Het aantal lopende WW-uitkeringen bedraagt eind maart 2017 voor de regio Amersfoort 7.336 en voor de regio Midden-Utrecht 18.062 uitkeringen. Dit zijn respectievelijk 77 (+1,1%) en 134 (+0,7%) WW-uitkeringen meer dan een maand eerder. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de dalingen van het aantal WW-uitkeringen in maart 2017 voor de regio Amersfoort en Midden-Utrecht respectievelijk -6,1% en -8,3%. In geheel Nederland daalde het aantal lopende WW-uitkeringen met 11,8% ten opzichte van een jaar geleden.

Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, komt eind maart uit op 4,2% voor de regio Amersfoort en 3,9% voor de regio Midden-Utrecht. Voor geheel Nederland geldt een veel hoger WWpercentage van 4,6%. In maart 2017 nam in de Utrechtse regio het aantal lopende uitkeringen vanuit de sectoren openbaar bestuur het sterkst toe. De afname van het aantal WW-uitkeringen was in maart het grootst in de bouwnijverheid.


Arbeidsmarktinformatie UWV toont ontwikkeling en kansen arbeidsmarkt
De Arbeidsmarktanalyse 2017 van UWV laat zien dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt steeds vaker niet op elkaar aansluiten. Banen op laag en middelbaar niveau staan in het algemeen onder druk door de technologische ontwikkelingen, terwijl de vraag naar hoogopgeleiden groeit. Samenwerking met als doel een proactief arbeidsmarktbeleid leidt tot gunstigere vooruitzichten en kan werkloosheid voorkomen.

De Factsheets Arbeidsmarkt van UWV zijn hierbij een bruikbaar hulpmiddel voor beleidsmakers, uitvoeringsorganisaties, sociale partners, onderwijs en arbeidsbemiddelaars. Ze brengen de ontwikkelingen en kansen in diverse sectoren en/of beroepsgroepen in beeld.


Meer mensen in de zorg, maar met andere competenties
Ook werkzoekenden kunnen zich met de Factsheets Arbeidsmarkt goed oriënteren op de arbeidsmarkt. Zorg & welzijn heeft in de Utrechtse regio's een aandeel van 16% in de regionale werkgelegenheid. De Factsheet Arbeidsmarkt Zorg laat werkzoekenden zien dat naar verwachting de banen van werknemers in 2017 en 2018 in aantal zullen toenemen.
Technologische ontwikkelingen leiden volgens werkgevers in de sector veelal niet tot grootschalige uitstoot van personeel of een afnemende behoefte aan personeel. Zij verwachten wel veranderingen in de gevraagde competenties zoals grotere technologische vaardigheden van personeel. De behoefte aan hoger opgeleiden neemt toe, waardoor werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures kampen.


Laagopgeleiden en langdurig werklozen profiteren minder van aantrekkende arbeidsmarkt
Niet alle werkzoekenden hebben een gelijke positie op de arbeidsmarkt of kunnen voldoen aan de eisen die de markt aan hen stelt. Uit de Arbeidsmarktanalyse 2017 van UWV blijkt dat bijvoorbeeld mensen zonder startkwalificatie en mensen die al geruime tijd zonder werk zitten het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. In de Utrechtse regio's gaat ongeveer een kwart van de WW-uitkeringen in maart 2017 naar mensen zonder startkwalificatie of mensen die al een jaar of langer een WW-uitkering ontvangen. Nu de arbeidsmarkt aantrekt is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hiervan profiteren. Dit betekent: investeren in mensen en zorgen voor meer loopbaanzekerheid.

Meer berichten