Tangram helpt veteranen - dankzij RIS recruitmentsysteem vinden zij sneller een baan

  Zakelijk

Zeist – Tangram, leverancier van software op het gebied van recruitment en mobiliteit, is supporter van de Stichting Onbekende Helden. De Stichting Onbekende Helden is opgericht om oorlogsveteranen te helpen. Door middel van het koppelen van contacten en bedrijfsnetwerken aan individuele veteranen steunt zij hen bij de zoektocht naar werk.

Veel veteranen stellen dit initiatief erg op prijs en schrijven zich in bij Onbekende Helden. Ook ondersteunen steeds meer werkgevers Onbekende Helden en melden zich met vacatures, waarvoor zij graag geschikte veteranen voorgesteld krijgen. Dit werd tot voor kort allemaal handmatig verwerkt door de vrijwilligers van de stichting. Dat was niet meer te doen. Toen Tangram benaderd werd door één van deze vrijwilligers, een voormalige Tangram software gebruiker, hoefde Maurice Meesters, Directeur van Tangram, dan ook niet lang na te denken en besloot een RIS recruitment systeem aan Onbekende Helden te doneren.

Dit RIS systeem ondersteunt onder meer de volgende werkzaamheden:

· Verwerking van inschrijvingen van veteranen

· Beheren van de talentpool van veteranen

· Begeleiding van veteranen in trajecten richting een baan

· Verwerking van aanvragen van bedrijven

· Matching van aanvragen met de talentpool

· Voorstellen van geschikte veteranen

Op 2 januari 2017 werd deze donatie op symbolische wijze bekrachtigd door de overhandiging van een cheque aan Jasper Schoenmakers, voorzitter van de Stichting Onbekende Helden, onder toeziend oog van Generaal Hoitink, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Ook aanwezig was Ruben Lamot, kersvers directielid van Tangram en zelf ook Afghanistan veteraan.

Meer berichten