Aantal WW-uitkeringen in Zeist terug op niveau van december 2015

  Zakelijk

Zeist / Bunnik - In december 2016 kregen in Zeist 1332 mensen een WW-uitkering, een minder dan in december 2015. In november 2016 stond de teller nog op 1346. In Bunnik is de daling van het aantal WW-uitkeringen groter: -12,5% tegen 0,1% in Zeist. In Bunnik zaten in december 2016 258 mensen in de WW tegen 265 een maand eerder, maar in december 2015 waren dat er nog 296.Dat blijkt uit de cijfers van het UWV.

 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio's

In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio's Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke cijfers gedaald. De regio Amersfoort laat met -18% een sterkere daling zien dan geheel Nederland (-16%) en Midden-Utrecht(-13%). De procentuele verandering is niet voor alle gemeenten gelijk. Bunschoten en Nijkerk laten in de Amersfoortse regio de sterkste daling zien en Montfoort laat dat in Midden-Utrecht zien.

Lichte stijging lopende WW-uitkeringen
Het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort bedroeg eind december 2016 7.146 en in de regio Midden-Utrecht 18.034. Een maand eerder waren dat respectievelijk 7.128 (+0,3%) en 17.953 (+0,5%) uitkeringen. Nederland als geheel telde december 2016 411.990 lopende WW-uitkeringen. Landelijk steeg in december het aantal lopende WW-uitkeringen met 0,6%. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt 4,1% voor de regio Amersfoort, 3,9% voor Midden-Utrecht en 4,6% voor geheel Nederland. De WW-percentages voor de Utrechtse regio's zijn gunstiger dan het landelijke percentage, omdat deze regio's door o.a. de centrale ligging en een gunstige gevarieerde samenstelling van de werkgelegenheid een grotere groei van het aantal banen laat zien. Dat de Utrechtse beroepsbevolking relatief hoog is opgeleid speelt ook een rol.

Toename nieuwe WW-uitkeringen in december 2016
UWV verstrekte in 2016 28.897 nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's Amersfoort (7.840 uitkeringen) en Midden-Utrecht (21.057 uitkeringen). In vergelijking met 2015 zijn dat 5.004 nieuwe WW-uitkeringen minder (-15%). UWV verstrekte toen nog 33.901 nieuwe WW-uitkeringen in de twee arbeidsmarktregio's. Landelijk daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen met 16%. In 2016 namen de nieuwe uitkeringen in de twee Utrechtse regio's het sterkst af in de bouw (-41%), uitzendbedrijven (-27%), zorg & welzijn (-23%; vooral in Midden-Utrecht) en de metaalelektro/metaalbewerking (-19%; vooral in de regio Amersfoort).

Meer berichten