Logo nieuwsbode-zeist.nl


Elsevier roept vwo van Stichtse Vrije school uit tot Superschool

  Zakelijk

Zeist - De vwo-afdeling van de Stichtse Vrijeschool is door Elsevier onderscheiden met het predicaat Superschool. Dit betekent dat de school uit Zeist behoort tot de middelbare onderwijsinstellingen met de minste zittenblijvers en de beste resultaten van Nederland. Elsevier doet jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs gebaseerd op beoordelingen van ouders en leerlingen. Het onderzoek vond dit jaar voor de 16e keer plaats.

Ook de resultaten op de havo en vmbo-t zijn goed. Het slagingspercentage van de havoleerlingen is 100%. Van alle vmbo-t eindexamenkandidaten is er 1 gezakt waarmee het slagingspercentage is uitgekomen op 96%.

Het is niet voor het eerste dat de Stichtse Vrije School hoog in de ranglijsten staat. Tien jaar geleden was de Stichtse al eens ‘de beste school Nederland’ voor vwo en mavo, volgens dagblad Trouw, dat toen de lijsten van Jaap Dronkers publiceerde. In de tussenliggende jaren werd de school ook met hoge beoordelingen vereerd voor de verschillende examenrichtingen.

“Daar zijn we natuurlijk blij mee. Genormeerde resultaten doen er toe in onze samenleving; leerlingen kunnen laten zien wat ze op cognitief gebied kunnen en hebben de resultaten nodig om verder te komen in het vervolgonderwijs. Voor ons als vrijeschool blijven de examens een bijproduct van ons onderwijs. Niet onbelangrijk, maar het hoofddoel is een brede ontwikkeling van de leerling op sociaal/emotioneel, praktisch/kunstzinnig en beschouwend/analytisch gebied” aldus rector Gijs van Lennep.

Het aardige van de goede kwalificatie-resultaten is het gegeven, dat de vwo-ers van de Stichtse Vrije School een groot deel van hun school- en lestijd samen zijn opgetrokken met leerlingen die uiteindelijk met een mavo- of havodiploma de schooltijd hebben afgerond. Dat is dus geen belemmering om super-vwo-er te worden. Tegelijkertijd zijn er relatief veel leerlingen die op een hoger niveau uitkomen dan het advies van de basisschool; dat wijkt in gunstige zin sterk af van de landelijke gemiddelden. Het met elkaar leren en pas in een later stadium een examenrichting kiezen werpt dus op alle fronten zijn vruchten af.

Reageer op dit nieuws 2
Meer berichten